Protectia datelor cu caracter personal

SC ANA MARIA POP SRL denumită mai departe AMP Distributie în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului web:

www.anamairapop.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site pentru a gasi informatiile dorite in cel mai usor si rapid mod posibil.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, SC ANA MARIA POP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC ANA MARIA POP SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.anamariapop.ro , prin completarea formularului de contact, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art.12)

– dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

– dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

– dreptul de opoziţie (art.15);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

– dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul
dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC ANA MARIA POP SRL in conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: SC ANA MARIA POP SRL Bucov,Str Tineretului,Nr 10

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SC ANA MARIA POP SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

– pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;

– pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi cerut în sistem on-line şi a vă furniza

informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);

– înscrierea în programele de fidelizare

– transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;

– informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele SC ANA MARIA POP SRL sau ale firmelor partenere;

– transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali ai SC ANA MARIA POP SRL

SC ANA MARIA POP SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale;

protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC ANA MARIA POP SRL şi ale site-ului www.maialex.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când SC ANA MARIA POP SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal.  Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.anamariapop.ro:

www.anamariapop.ro NU stocheaza pe server datele furnizate de dumneavoastra in cadrul formularului de contact.

Aceste informații (nume – prenume, adresa de e-mail si telefon) se vor regasi doar pe adresa noastra de mail florin.balaceanu@anamariapop(punct)ro pentru a va putea raspunde solicitarilor venite pe aceasta cale.

 

Completarea formularului de contact este considerata consimtamantul expres si neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale in scopul contactarii si transmiterii de mesaje electronice.

SC ANA MARIA POP SRL nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre utilizatori prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SC ANA MARIA POP SRL poate folosi datele statistice în următoarele scopuri:

– realizării de rapoarte / analize;

– realizării de informari în scopuri proprii;

– publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de SC ANA MARIA POP SRL